Menu
Your Cart

Гаранционни условия

 

Общи гаранционни условия

Сайтът предоставя на всички свои клиенти пълната гаранция, която се дава от съответния производител. Подписването на гаранционната карта се счита за приемане на гаранционните условия. За стока, изпратена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в срок до 24 часа.

 

 
    Срокът на гаранцията започва да тече от датата на покупката, посочен в гаранционната карта.
   Ако в документацията, съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия.
    Гаранцията покрива дефекти, възникнали единствено по време на гаранционния срок.
    Гаранционното обслужване се осъществява при наличие на валидни гаранционни документи, пълна окомплектация на продукта (опаковка, аксесоари и др.) и описание на дефекта.
    Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това, дали изделието е било отремонтирано или заменено.
    Всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват в офиса на фирмата или оторизиран сервиз.
    Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на дефекта.
    Максималният срок за отстраняване на дефект или гаранционна замяна е 1 месец.
    В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта на производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
    Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента.
    Гаранцията не покрива консумативните материали като: глави на принтери, тонери, мастила, ленти, касети, дискети, CD носители, екранни филтри, батерии, акумулатори и др.
     Диана 95 ООД не поема вина за евентуално унищожаване на информация, загуба на печалба или последвали загуби и щети.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 7 работни дни от получаването, ако не е: ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада и не покрива повреди в резултат на:

    неправилно транспортиране и съхранение;
    нарушен външен вид или физическо въздействие;
    неспазване на указанията за ползване и техническите инструкции;
    когато повредата е настъпила в резултат на модификация или пренастройка с цел продукта да се използва за цели, различни от тези за които е бил произведен или предназначен;
    когато има нарушени гаранционни лепенки, следи от механичен удар, токови удари или от други външни въздействия;
    когато повредата е от неправилно инсталиран софтуер или вируси;
    при използване на неоригинални консумативи и материали;
    повреди причинени в резултат на използването на различни, освен препоръчаните от производителя, кабели и конектори;
    повреди в следствие на пожар, заметресение, наводнение, мълнии, гръмотевици или други природни бедствия, отклонение от захранващото напрежение 220V +/- 5%, форсмажорни обстоятелства;
    неизправна електрическа инсталация, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители, механични и/или токови удари, вибрации и други, които не биха се появили при нормалната работа на устройството;
    опит за отремонтиране от неупълномощени лица или от неоторизирани сервизи;

Условия за Гаранционна замяна

По време на гаранционния срок Диана 95 ООД поема транспортирането на дефектният компонент в двете посоки.
Задължителни условия за признаване на гаранционно обслужване:

1. Да ни информирате за възникнал дефект по телефон или електронна поща.
2. Гаранционно обслужване може да получите, както в нашия офис в гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ 22,  така и по условията на точка 3 по долу.
3. Да изпратите дефектния компонент по куриер за НАША СМЕТКА при следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

► Да използвате куриер Еконт Експрес. Пратката трябва да бъде изпратена от офис до офис / пощенска пратка / .
► Пратката да бъде опакована в оригиналната или в подходяща за транспортиране опаковка, която да гарантира запазване на компонента.
► Чупливи пратки трябва да се изпратят задължително с обявена стойност, равна на цената на закупуването и, както и със застраховка и стикер Чупливо.
► Дефектиралият продукт следва да бъде придружен с гаранционна карта и детайлно описание на дефекта.

4. В случай, че не са спазени някои от горните условия, Диана 95 ООД си запазва правото да отказва гаранционно облусжване. Диана 95 ООД ще ремонтира или замени гаранционно дефектния компонент в срок до 30 дни от получаването му в сервиза на фирмата. Фирмата ще откаже гаранционно обслужване при неспазване на горните задължителни условия и в случаите описани в ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ обявени на сайта и гаранционната карта, придружаваща компонента.
5. Ако се установи че изпратения компонент не е дефектен, транспортните разходи и в двете посоки ще бъдат поети от клиента.